Marjolijn Kaandorp

Functie
Programmabegeleider
E-mailadres
marjolijn.kaandorp@rws.nl

Programmabegeleider voor het Hoogheemraadschap van Delftland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waterschap Vallei en Veluwe.