Ben de Jong

Functie
Programmabegeleider
E-mailadres
ben.de.jong@rws.nl

Programmabegeleider voor het Hoogheemraadschap van Delftland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Hunze & Aa's, Rijkswaterstaat en (deels) Waterschap Limburg.