Infographic alliantieprincipes

Een effectieve krachtenbundeling vergt dat alliantiepartners samenwerken op basis van een gezamenlijke set van waarden en normen die richting geven aan de houding en gedrag van alle betrokkenen. Voor het HWBP hebben we samen 6 kernwaarden opgesteld.