Handreiking planningsmanagement RWS

Het doel van de handreiking planningsmanagement (voorheen Handreiking Project Planning Infrastructuur) is om een uniforme werkwijze voor te schrijven met betrekking tot planningsmanagement in aanleg- en onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Hiervan maken wij ook gebruik binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 

De handreiking bevat een beschrijving van de minimale voorwaarden voor de inrichting en uitvoering van planningsmanagement binnen projecten. Een betrouwbare projectplanning is van belang voor de sturing binnen projecten en tijdige afronding van projecten.

Deze handreiking is bedoeld voor alle medewerkers in projecten die betrokken zijn bij planningsmanagement. Hoofdstuk 1 en 2 bevatten algemene informatie over het werkveld en zijn vooral interessant voor de adviseur planningsmanagement, de manager projectbeheersing en de overige IPM-rolhouders en adviseurs (binnen projecten). Vanaf hoofdstuk 3 volgen de verdiepende onderdelen. Deze hoofdstukken zijn vooral van belang voor de adviseur planningsmanagement.