Kostentafels

De programmadirectie neemt tijdelijk geen deel aan nieuwe door beheerders nog op te zetten kostentafels. Dit vanwege het heroverwegen van de beleidslijn van de programmadirectie ten aanzien van deelname aan kostentafels en de beperkt beschikbare capaciteit op dit gebied.