Adviesteam Dijkontwerp

Het Adviesteam Dijkontwerp is opgericht om projecten en het HWBP te ondersteunen bij de toepassing van de overstromingskansbenadering en nieuwe kennis. 

Het Adviesteam bestaat uit een team van specialisten op verschillende vakgebieden vanuit marktpartijen, Rijkswaterstaat, waterschappen en Deltares. Bij elke vraag wordt bekeken welke disciplines nodig zijn voor een praktisch toepasbaar en integraal advies.

Het Adviesteam Dijkontwerp sluit zoveel mogelijk aan bij de dynamiek van de projecten. Bijvoorbeeld door een persoonlijke intake bij een gestelde vraag. Daarmee past het te leveren advies bij de verwachting van het project. Ook streeft het Adviesteam naar een korte doorlooptijd. Op die manier kan het advies mee in het ritme van het project.

Vroegtijdig in een projectfase komt de advisering van het Adviesteam het best tot zijn recht. De vorm van de advisering wordt altijd afgestemd op de behoefte van het project. 

Werkvormen

Projecten en het HWBP kunnen bij het Adviesteam terecht voor:

  1. Advies: een advies aan een project, waterkeringbeheerder of programmadirectie HWBP naar aanleiding van een gestelde vraag.
  2. Challenge: een open en verdiepend gesprek met een projectteam om het betreffende team uit te dagen op zijn uitgangspunten en ontwerp.
  3. Sparren: een korte vraag van beperkte omvang of even sparren. Het betreft vaak een inhoudelijke toelichting.
  4. Ingangstoets: bijdragen als technisch experts aan de ingangstoets.

Periodiek bundelt het Adviesteam de ervaringen uit de adviezen in een overzicht van Rode draden die worden gedeeld met de sector. Een overzicht van adviezen en Rode draden is te vinden op de website. Financiering voor de adviezen is geregeld vanuit de alliantie HWBP.

Meer informatie

www.adviesteamdijkontwerp.nl  


Contact 
info@adviesteamdijkontwerp.nl