HWBP Kennis- & Innovatieportfolio 2024

Toepassing van kennis en innovatie is onontbeerlijk om de programmadoelen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma in 2050 te kunnen bereiken. Tot aan 2050 investeren we jaarlijks gemiddeld 10 miljoen euro in kennisontwikkeling en innovaties om dijken sneller, goedkoper en slimmer te versterken. We werken aan de hand van een voortrollend Kennis & Innovatieportfolio.