Rapportage monitoring 2020: duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit in het HWBP

In het kader van de Programmatische aanpak Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit is voor de eerste keer de monitoring van de borging van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit bij dijkversterkingen uitgevoerd. Het doel hiervan is om een beeld te krijgen van de mate van borging in de werkprocessen van de HWBP-projecten.

Projectteams en het management van waterschappen kunnen dit rapport als referentie gebruiken om de eigen aanpak te evalueren. Tevens wordt dit beeld binnen de alliantie van het HWBP besproken en op basis daarvan bepaald worden of de activiteiten in het kader van de Programmatische aanpak moeten worden aangevuld en/of aangepast.