Projectenboek HWBP 2018

Werken aan dijken is mensenwerk. We denken niet langer in pro jecten en organisaties maar in gezamenlijke uitdagingen. Daarom staan de Dijkwerkers centraal in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Samen voeren we het Deltaplan Waterveiligheid uit, de koepel van het Deltaprogramma waaronder dit uitvoeringsprogramma valt.