Kadernota HWBP

De kadernota is het jaarlijks document waarin de hoofdpunten voor de programmering en de financiële kaders voor de komende twaalf jaren worden aangegeven. Het programmabestuur HWBP kan daarmee de koers voor de programmering voor de komende jaren bepalen. Daarbij zijn de spelregels voor de programmering inzichtelijk.