Staatscourant nummer 8712 Regeling tot wijziging Regeling subsidies HWBP 220323

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 20 maart 2023, nr. IENW/BSK-2022?267556, tot wijziging van de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 in verband met regeldrukvermindering.