Handleiding Overheidstarieven 2023

Het doel van de Handleiding Overheidstarieven (hierna: HOT) is om de kosten van het in dienst hebben van een medewerker inzichtelijk te maken. De handleiding is gebaseerd op gemiddelde tarieven op basis van de standaard kantooromgeving binnen de Rijksoverheid, maar kan breder binnen de overheid gebruikt worden.

Meer weten over de uurtarieven

Je kunt tercht bij de adviseur programmabeheersing van je begeleidingsteam.