Handleiding Overheidstarieven 2023

Het doel van de Handleiding Overheidstarieven (hierna: HOT) is om de kosten van het in dienst hebben van een medewerker inzichtelijk te maken. De handleiding is gebaseerd op gemiddelde tarieven op basis van de standaard kantooromgeving binnen de Rijksoverheid, maar kan breder binnen de overheid gebruikt worden.

Meer weten over de uurtarieven

Voor algemene vragen kun je Ismail Gözüberk (kostendeskundige) benaderen: 06 15 111 910 of ismail.gozuberk@rws.nl.