Projectenboek HWBP 2019

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma begint goed op stoom te raken. Dat doet ons plezier, want de komende jaren is het ‘alle hens aan dek’. Om in 2050 de waterveiligheid op orde te hebben, moeten waterschappen en Rijkswaterstaat per jaar 50 kilometer primaire dijken versterken. Dat is twee keer zoveel als nu.

> Download het projectenboek (pdf, 83MB)

Het moet niet alleen sterker, maar vooral ook slimmer. Het verhogen en verbreden van dijken is namelijk ingrijpend, kostbaar en ingewikkeld. De ruimte die brede dijken vragen, is in ons dichtbevolkte land niet overal voor handen. Daarom zijn snel innovatieve, ruimte- en kostenbesparende oplossingen nodig.