Dijkwerkers Werken Door podcast - Dijkversterkingen in Limburg

In deze podcast nemen we mee naar dijkversterking Belfeld en Steyl – Maashoek. Vervolgens gaan we naar de overkant, en vertellen we je meer over de dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick én over Kessel, waar het dijktraject uit de Waterwet is gehaald.

Je hoort omgevingsmanagers Luuk Claessens en Jaap Spaans van Waterschap Limburg over diverse projecten aan weerszijden van de Maas.

Dijkwerkers Werken Door podcast - Dijkversterkingen in Limburg