Dijkwerkers Werken Door podcast - Samenwerken in een alliantie: dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Vanaf juni 2021 werkt de Graaf Reinald Alliantie (een alliantie van Waterschap Rivierenland en 3 aannemers) aan de uitvoering van de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg. Tot 2026 versterken zij de 23 km lange dijk aan de Waal.

In deze podcast hoor je Yolande van der Meulen (directeur van waterschap Rivierenland) en Niek Ridderbos (alliantiemanager van de Graaf Reinald Alliantie) over het project en de samenwerking in een alliantie.

Dijkwerkers Werken Door podcast - Samenwerken in een alliantie: dijkversterking Gorinchem-Waardenburg