Dijkwerkers Werken Door podcast - Dijkversterking Stenendijk in Hasselt

De Stenendijk in Hasselt: een rijksmonument in Natura 2000-gebied dat volledig emissieloos gerestaureerd én versterkt gaat worden. Hoe zet je zo’n uniek stuk dijk van één kilometer op de markt? Roy Hoogeslag (contractmanager WDODelta) en Rick van Dijk (project- en technisch manager van de aannemerscombinatie Dijkzone Alliantie Stenendijk) vertellen meer over het project.

Dijkwerkers Werken Door podcast - Dijkversterking Stenendijk in Hasselt

Kernboodschap: De dijkversterking Stenendijk Hasselt is in meerdere opzichten een uniek project. Het is een smal dijkje van 1.300 meter, daterend uit 1500. En het is door de opgemetselde muren een Rijksmonument en ligt naast Natura2000-gebied. Om de dijk te versterken vroeg Waterschap Drent-Overijsselse delta om twee plannen: een technisch plan (wat ga je maken en waarom) en een omgevingsplan (hoe zorg je voor de omgeving en vergunningen). Het project werd gegund aan Dijkzone Alliantie Stenendijk omdat zij de beste prijs-kwaliteitverhouding leverde. De dijk wordt met een stalen damwand versterkt en zij werken volledig emissieloos, Daarvoor worden diesel aangedreven machines omgebouwd.