Dijkwerkers Werken Door podcast - Innovatie bij Brede Groene Dijk

Het Waterschap Hunze en Aa’s verbetert de zeedijk, zodat deze ook voor de toekomst veilig is. In een pilot van 1 kilometer testen ze een flauw talud van klei en grasbekleding en onderzoeken of dit met plaatselijk gewonnen klei kan. In de podcast spreken we met Erik Jolink (projectmanager) en Henk van Norel (specialist keringen en veiligheid), van waterschap Hunze en Aa’s.

Dijkwerkers Werken Door podcast - Innovatie bij Brede Groene Dijk

Kernboodschap: Niet het ontwerp is leidend voor het te gebruiken materiaal, maar het te gebruiken materiaal is leidend voor het ontwerp. De Brede Groene Dijk van waterschap Hunze en Aa’s wordt aangelegd met gerijpt slib uit de Eems-Dollard. Circulair werken, zonder dat de waterveiligheid in het geding komt. En dat in natura 2000-gebied. Dat kan alleen met een goede samenwerking tussen alle betrokken partners. Samen op weg naar een duurzame en groene dijk die past in de omgeving, maar bovenal veilig is.