Dijkwerkers Werken Door podcast - Dijkversterking Buggenum met gebiedseigen grond

Hoe kunnen we sneller, duurzamer en goedkoper een dijk versterken met gebiedseigen grond? Ralph Gaastra en Jasper van de Hoef van Waterschap Limburg vertellen meer over de dijkversterking in Buggenum en het werken met gebiedseigen grond.

Dijkwerkers Werken Door podcast - Dijkversterking Buggenum met gebiedseigen grond

Kernboodschap: Binnen het dijkversterkingsproject Buggenum van Waterschap Limburg wordt gekeken hoe we sneller, goedkoper én duurzamer de dijken kunnen versterken met gebiedseigen grond? Met alle grondsoorten is een ontwerp te maken, ook met grond met afwijkende materialen. Dit vraagt wel om een andere ontwerpcultuur, waarbij vakmanschap en grondkennis een belangrijke rol spelen. Dit betekent dat alle betrokkenen moeten afwijken van een standaard ontwerppraktijk.