Dijkwerkers Werken Door podcast - Pipingproef in de Hedwigepolder

Voordat de Hedwigepolder wordt teruggegeven aan de natuur wordt dit gebied gebruikt als speeltuin voor onderzoeken. Waterschap Hollandse Delta, Deltares en Fugro voeren er een pipingproef uit.

Marco Boer (Waterschap Hollandse Delta) en Marc Hijma (Deltares) vertellen meer over het gebied, het onderzoek en de verwachtte resultaten.

Dijkwerkers Werken Door podcast - Pipingproef in de Hedwigepolder

Kernboodschap: Zijn dijken op getijdenzand beter bestand tegen piping dan dijken op rivierzand? Dit onderzoekt Waterschap Hollandse Delta samen met Fugro, Deltares én het Hoogwaterbeschermingsprogramma in de Hedwigepolder. Doordat het getijdenzand veel fijner is dan rivierzand en veel meer kleideeltjes en kleilaagjes bevat, stroomt het water langzamer en komen korrels minder snel in beweging. Hierdoor zou piping grotendeels vermeden kunnen worden of pas bij veel hogere waterstanden gaan optreden. Als de proef in de Hedwigepolder dit kan bevestigen, kunnen miljoenen euro’s aan dijkversterkingen worden bespaard.