Dijkwerkers Werken Door podcast - Gebiedsontwikkeling Lauwersmeerdijk

De Groningse Lauwersmeerdijk moet de duurzaamste dijk van Nederland worden. Daarbij wordt flink gebruik gemaakt van koppelkansen. Zo werken ze aan maar liefst drie ecologische projecten. Je hoort Silvia Mosterd, omgevingsmanager bij Waterschap Noorderzijlvest. Ook bellen we met mariene ecoloog Lies van Nieuwerburgh.

Dijkwerkers Werken Door podcast - Gebiedsontwikkeling Lauwersmeerdijk

Kernboodschap: de negen kilometer lange Groningse Lauwersmeerdijk wordt versterkt. Waterschap Noorderzijlvest heeft de ambitie om de duurzaamste dijk van Nederland te creëren. Het project zit in de planuitwerkingsfase. Na gesprekken van het waterschap met alle belanghebbenden is een integraal voorkeursalternatief tot stand gekomen met vier meekoppelkansen: drie met betrekking tot het verbeteren van de ecologie rond de dijk en één ter verbetering van de route van en naar de Lauwersoog. Het waterschap heeft drie pijlers voor het verduurzamen van de dijk: het stimuleren van de biodiversiteit, circulaire dijkenbouw en het beperken van uitstoot. Om de biodiversiteit te stimuleren wordt gewerkt aan meer natuurlijke overgangen, tussen land en zee en binnendijks.