Dijkwerkers Werken Door podcast – Kabels en leidingen in dijkversterkingsprojecten

Deze podcast gaat over kabels en leidingen, maar het sleutelwoord van deze podcast is: samenwerken. De projectoverstijgende verkenning (POV) Kabels & Leidingen heeft er voor gezorgd dat de werelden van netbeheerders en de waterkeringen elkaar steeds beter vinden.

Daarvoor heeft het projectteam van Kabels & Leidingen een stappenplan gemaakt. Je hoort Jannes van Hove, omgevingsmanager bij de versterking van de Lekdijk van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Bovendien spreken we met Nisa Nurmohamed, Projectmanager POV Kabels & Leidingen.

Dijkwerkers Werken Door podcast – Kabels en leidingen in dijkversterkingsprojecten