Dijkwerkers Werken Door podcast – Natuurlijk bouwen

Natuurlijk bouwen is vanwege Natura 2000-regels vaak erg lastig, maar biedt ook ontzettend veel kansen. Benut het ecosysteem in je waterveiligheidsplannen en neem dit aan de voorkant al mee.

In deze podcast hoor je Stephanie Janssen (Deltares) en David van Raalten (Waterschap Drents Overijsselse Delta).

Dijkwerkers Werken Door podcast – Natuurlijk bouwen