Dijkwerkers Werken Door podcast - participatie

Veel meer dan vroeger worden bewoners betrokken bij dijkprojecten. Met de komst van de Omgevingswet is het inrichten van een participatieproces voor overheden bovendien verplicht. We bespreken dit onderwerp met Max Slimmens, omgevingsmanager bij Waterschap Rivierenland.

We praten ook met Jan Fliervoet, onderzoeker bij de Radboud Universiteit. Hij maakte met collega-onderzoekers een evaluatie over drie dijkversterkingen bij Waterschap Rivierenland. Lees het rapport via onderstaande link.

Dijkwerkers Werken Door podcast - participatie