Dijkwerkers Werken Door podcast – Vernagelingstechnieken

In deze podcast hoor je geotechnisch expert Huub de Bruijn (Deltares) over verschillende soorten vernagelingstechnieken. Een elegante oplossing, en bovendien beter voor het milieu dan een damwand.

Gerhard van den Top, dijkgraaf bij Amstel, Gooi en Vecht, vertelt ons waarom hij als bestuurder zo’n pleitbezorger is van innovatieve dijkversterkingen. Hij benadrukt dat vertrouwen en veiligheid de belangrijkste factoren in innovatie zijn. Met een stap-voor-stap-aanpak en een positief ENW-advies sta je sterk.

Dijkwerkers Werken Door podcast – Vernagelingstechnieken