Dijkwerkers Werken Door podcast – tweefasencontracten

Aan de Waaldijk, op bezoek bij Waterschap Rivierenland spraken we met Paul van Dijk (WSRL) en Andrea Vollebregt (Vereniging van Waterbouwers) over twee-fasencontracten.

Door het werken met tweefasencontracten is de doorlooptijd van een aanbesteding korter. Dat scheelt veel geld, én tijd. Door de focus te leggen op inhoud in plaats van begrotingen gaat de kwaliteit van projecten bovendien omhoog.

Dijkwerkers Werken Door podcast – tweefasencontracten