Jaarbericht 2022

In dit jaarbericht leest u hoe wij met onze alliantie hard hebben doorgewerkt aan de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Wij vertellen u over de resultaten (opgave en financiën), samenwerking, innovatie, duurzaamheid en de ontwikkeling van de lerende alliantie in 2022.