Kennis- en innovatiemonitor

De monitor van het HWBP Kennis- en innovatieportfolio heeft als hoofddoel: het verantwoorden van de Kennis- en Innovatieaanpak van het HWBP en de uitgaven van de inzet aan kennis en innovatie in het programma. Daarnaast kent de monitor een aantal subdoelen. De monitor is een instrument om te zien wat er goed gaat, en waar verbetering mogelijk is. Het kan de alliantiepartners stimuleren tot het (door)ontwikkelen van kennis en innovaties en het toepassen ervan in de praktijk. Tot slot moet de monitor de trends door de tijd heen kunnen waarnemen.