Onderzoeksresultaten bewustzijn waterveiligheid

11% van de Nederlanders overweegt te verhuizen naar een plek die niet kan overstromen, zo blijkt uit een peiling over waterveiligheid van Propublic onder 1.364 Nederlanders, in opdracht van Rijkswaterstaat, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Waterschap Hollandse Delta.

Bijna een kwart (23%) van de Nederlanders denkt dat 40% van Nederland droog zou blijven zonder onze dijken. In werkelijkheid zou zonder onze dijken en duinen 60% van Nederland regelmatig onder water lopen. In het gebied waar men zonder waterkeringen regelmatig natte voeten zou hebben, wonen 9 miljoen mensen en wordt 70% van ons bruto nationaal product verdiend.

Een grote meerderheid (86%) van de respondenten gaat uit van een groter overstromingsrisico in de toekomst. Toch weet 53% van de mensen niet of niet zeker of ze nu op een plek wonen die zou kunnen overstromen. Mensen kunnen dat opzoeken op de website www.overstroomik.nl. Nederlanders zijn zich ervan bewust dat het gevaar van water van drie kanten komt: van voren