Sjabloon begeleidingsagenda

De begeleidingsagenda is een gezamenlijk product van het PT en het BGT. De agenda is bedoeld om afspraken over begeleiden en toetsen vast te leggen en tussentijdse bevindingen te borgen. Tevens wordt de agenda gebruikt om issues, specials en maatwerkafspraken te borgen. Wanneer er sprake is van een vaststelling of beschikking, wordt de agenda benut als Samenvattend Toetsverslag. Het BGT is penvoerder van de agenda en draagt zorg voor de verwerking van afspraken. Het Projectteam beschikt over de laatste versie van de agenda, leest mee en vult aan. Beide dragen zorg voor de compleetheid en correctheid van informatie.