Bouwstenen Duurzame Dijkversterkingen

De bouwstenen vormen de bibliotheek waarin projectmedewerkers kunnen zoeken naar geschikte informatie om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit op te nemen in hun werkprocessen. De Roadmap Duurzame dijkversterkingen is als basis voor de bibliotheek gebruikt.

Dit Bouwstenen tool maakt gebruik van pop-ups. Open het bestand in Adobe PDF reader of Foxit PDF Reader om gebruik te maken van de volledige functionaliteiten.

We nodigen iedereen uit om suggesties voor verbetering aan ons door te geven. De bibliotheek zal actueel gehouden worden en verder gevuld worden. Heb je nieuwe handreikingen, tools of inspirerende praktijkvoorbeelden die je met de alliantie HWBP wilt delen? Geef het door aan:

Regina Havinga - regina.havinga@hoogwaterbescherming.nl