Voortbouwen op 1000 jaar ‘onze dijk’ Stappenplan voor productieve inzet van cultuurhistorische kennis in het HWBP van Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland biedt een korte handreiking om de cultuurhistorische kennis binnen het HWBP te borgen en ook echt productief te maken in het streven naar veilige, mooie, begrepen en gewaardeerde dijken. De handreiking is bedoeld als tool voor het waterschap om de cultuurhistorische kennis in de juiste samenstelling, in de juiste volgorde en op het juiste moment in te zetten in de planprocessen zodat die kennis optimaal wordt benut.