Blauw-groen netwerk: biodiversiteit op dijken, een handreiking van waterschap Rivierenland

Wereldwijd gaat de biodiversiteit snel en hard achteruit, blijkt uit uitgebreid onderzoek van de Verenigde Naties (VN). Ook in Nederland is een drastische afname van de biodiversiteit gemeten. Het herstellen en versterken van biodiversiteit vraagt om een goede samenwerking. Soorten houden zich immers niet aan menselijke grenzen en hebben in hun leven meerdere habitats nodig om hun levenscyclus te vervolmaken.

Het waterschap beheert een fijnmazig netwerk van sloten, dijken en bermen, een ‘BlauwGroen Netwerk’. Wanneer partijen samenwerken (waterschap, provincies, gemeenten, natuurbeheerders en agrariërs) kan de inzet voor biodiversiteit geoptimaliseerd worden.