Overzicht IBOI-percentages

De programmadirectie (PD) onderhoudt het overzicht van IBOI-percentages. Een nieuw IBOI-Percentage wordt bepaald door FIN-FEZ rond april/mei. FIN-FEZ deelt het percentage met RWS. RWS communiceert het percentage binnen RWS rond 1 juli. RWS deelt het percentage met PD. PD voegt het percentage toe aan het overzicht. De alliantie kan vervolgens gebruik maken van dezelfde percentages.