Innovatiewaaier

Innoveren verbindt én is niet vrijblijvend. We hebben
afgesproken dat HWBP-projecten innovatiemogelijkheden in
beeld brengen en onderbouwen welke innovaties en nieuwe
kennis doorontwikkeld en toegepast worden. Om daarbij te
inspireren geeft deze waaier een overzicht van innovaties die
klaar zijn voor uitvoeren van pilots en toepassing in de praktijk.
In deze waaier staan de innovatieprojecten.