Hoite Detmar
Beeld: ©HWBP

Hoite Detmar

Functie
Programmabegeleider
E-mailadres
hoite.detmar@hoogwaterbescherming.nl

Programmabegeleider voor Wetterskip Fryslan, Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Drents Overijsselse Delta.