06 februari Welke dijk beschermt jou?

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Online

Zet in mijn agenda

Nederland is de best beveiligde delta ter wereld en tegelijk zijn we kwetsbaar voor overstromingen van zee of van de rivieren. Zonder onze dijken en duinen zou 60 procent van ons land regelmatig onder water lopen. Daarom besteden we van 6 tot 10 februari op verschillende manieren aandacht aan de dijken die ons beschermen!

Watersnoodramp

In 2023 is het 70 jaar geleden dat een groot deel van Nederland werd getroffen door een Watersnoodramp. Een zware noordwesterstorm zorgde er in combinatie met springtij voor dat grote delen van ons land overstroomde. 1.836 mensen overleefden de ramp niet, honderdduizend mensen verloren hun huis en moesten vluchten en bijna de helft van de dijken in Zuidwest Nederland werd kapotgemaakt.

De Watersnoodramp werd in de geschiedenis van ons land het keerpunt voor werken aan waterveiligheid. De ramp maakte duidelijk hoe belangrijk het is om ons land goed te beschermen tegen overstromingen. Dijken werden hersteld en Nederland kreeg met de Deltawerken een eigentijdse bescherming tegen hoogwater.

Blijven werken

Werken aan waterveiligheid is nooit klaar. Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten blijven nieuwe eisen stellen aan onze veiligheid. Daarom werken 21 waterschappen en Rijkswaterstaat momenteel samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Voor 2050 versterken zij ruim 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen. Dat gebeurt binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) onderdeel van het nationale Deltaprogramma. Ruim 8000 dijkwerkers zetten zich dagelijks in voor deze enorme opgave. 

Doe mee!

Doe op 10 februari mee met onze campagne door een dijkie te maken en die te delen op social media. Een dijkie? Ja, een selfie op een dijk bij jou in de buurt! Deel je dijkie via de hashtags #WelkeDijkBeschermtJou en #MijnDijkOnsLand en laat zien  welke dijk jou beschermt tegen hoogwater!