Dijkversterkingsproject Gorichem - Waardenburg (GOWA)

Dijktraject Gorinchem – Waardenburg bestaat uit circa 23 kilometer aan afgekeurde dijktrajecten. Die zijn afgekeurd op één of meer van de faalmechanismen hoogte, binnenwaartse stabiliteit, buitenwaartse stabiliteit en piping.

Projecteigenaar Waterschap Rivierenland
Lengte dijktraject 23 kilometer
Verwachte afronding 2024
Faalmechanisme(s) hoogte, binnenwaartse stabiliteit, buitenwaartse stabiliteit en piping
Laatst geüpdated 28-09-2020

Inmiddels zijn er diverse ontwikkelingen en inzichten, zoals effecten van Ruimte voor de Rivier, de normering uit 2017, nieuwe pipingregels, nieuwe toelaatbare overslagdebieten (dit is het volume water dat per strekkende meter per seconde over de dijk mag slaan), het Deltaprogramma en resultaten van een uitgebreid grondonderzoek.

Het dijktraject Gorinchem – Waardenburg ligt in het hart van de Tielerwaard, in de provincies Gelderland en Zuid-Holland en de gemeenten Gorinchem en West Betuwe. Het traject loopt van de Dalemsewal in Gorinchem tot aan de A2 bij Waardenburg. Het buitenwater is de Waal. De afgekeurde dijktrajecten liggen dicht bij de bebouwde kernen.

Planuitwerkingsfase

Het project Gorinchem – Waardenburg bevindt zich in de planuitwerkingsfase. De verkenningsfase is in 2018 afgerond met de vaststelling van het voorkeursalternatief. De realisatie wordt gestart in 2021. Het waterschap betrekt bewoners in het gebied intensief bij het proces om de dijk veilig en leefbaar te maken.

Samenwerkende alliantie

Het project wordt vanaf de verkenning tot en met de realisatie uitgevoerd in een alliantie van het waterschap met een consor- tium van marktpartijen. Deze aanpak, onder de noemer Samen creëren we meer, is uniek. Meerwaarde in maatschappelijk en financieel opzicht betekent dat partijen verantwoordelijkheid nemen om zich daar gezamenlijk voor in te spannen.

Dit laat zich ook vertalen in samen verantwoordelijkheid nemen voor een goed verloop van het project en voor het meenemen van de kennis van de aannemer in het ontwerp. De alliantie zorgt er ook voor dat meekoppelkansen en de ideeën van de bewoners gezamenlijk en in een vroeg stadium op haalbaarheid en maakbaarheid worden beoordeeld. De kans dat plannen in een laat stadium wegens uitvoeringsproblemen moeten worden aangepast, wordt hierdoor sterk verkleind.

Dijk tussen Gorichem en Waardenburg