HWBP-projecten van Waterschap Vallei en Veluwe

Aantal projecten Aantal kilometer Aantal kunstwerken
Lopende projecten 4 11,3 10
Afgeronde projecten 3 12,4 0
Totaal 7 23,7 10