Dijkversterkingsproject Wijk bij Duurstede - Amerongen (Sterke Lekdijk) SLB

De Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen is afgekeurd op piping en macrostabiliteit en in beperkte mate hoogte en kunstwerken en wordt daarom over 11 km versterkt.

Projecteigenaar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Lengte dijktraject en/of aantal kunstwerken 11 kilometer
Projectfase Planuitwerkingsfase
Verwachte afronding ntb
Faalmechanisme(n) Piping, macrostabiliteit, in beperkte mate hoogte en kunstwerken
Bijzonderheden
Link website project https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/wijk-duurstede/
Laatste update pagina 25-11-2021

Het dijktraject ligt aan de noordkant van de Nederrijn en loopt vanaf de hoge grond bij Amerongen tot aan de Prinses Irenesluizen bij Wijk bij Duurstede. In het landelijk gebied vormt de dijk de grens tussen binnendijks cultuurlandschap en buitendijks natuurlandschap met prachtige, grote uiterwaarden, die tot Natura 2000-gebied behoren.

Tussen de uiterwaarden vormt het stuwcomplex van Amerongen een markante onderbreking. Er is sprake van één nadrukkelijk stedelijk gebied langs de dijk: het historisch front van Wijk bij Duurstede en omgeving.

Een extra opgave bij dit project is het verenigen van de dijkversterking en verschillende ruimtelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de herinrichting van de Lunenburgerwaard en de wens voor een fietspad vanaf Wijk bij Duurstede naar Amerongen.

De dijkversterking bevindt zich in de planuitwerkingsfase. In de zomer van 2020 is het voorkeursalternatief vastgesteld, waardoor de nieuwe fase opgestart is. In deze fase worden de plannen in meer detail uitgewerkt en kijkt het waterschap welke meekoppelkansen met de dijkversterking kunnen worden meegenomen. Ook in deze fase wordt nadrukkelijk het contact gezocht met de omgeving, zodat er een breed gedragen plan ontstaat.

  • werk aan de dijk