Versterking Waaiersluis Gouda WAG

De betrouwbaarheid van de sluiting van de Waaiersluis in Gouda is onvoldoende betrouwbaar en moet verbeterd worden.

Projecteigenaar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Lengte dijktraject en/of aantal kunstwerken 1 kunstwerk
Projectfase Realisatiefase
Verwachte afronding Eerste kwartaal 2022
Faalmechanisme(n) Betrouwbaarheid sluiting kunstwerk en sterkte en stabiliteit langsconstructies
Bijzonderheden De Waaiersluis is een Rijksmonument uit 1860. Naast de werkzaamheden aan de veiligheidsopgave worden ook aanpassingen doorgevoerd om de vispasseerbaarheid te verbeteren.
Link website project Verbetering Waaiersluis - HDSR
Laatste update pagina 25-11-2021

Het complex Waaiersluis in Gouda bestaat onder andere uit een schutsluis en een uitwateringsconstructie. De uitwateringsconstructie is onvoldoende betrouwbaar om tijdig te kunnen sluiten bij hoogwater op de Hollandsche IJssel. Daarnaast is onder andere de stabiliteit van de schutsluis onvoldoende.

Het Waaiercomplex bevindt zich in de Hollandsche IJssel, nabij Gouda, op de grens tussen het getijdedeel en het gekanaliseerde deel van de rivier. De sluis heeft een monumentale status en is de eerste sluis met zogenoemde waaierdeuren. In de uitvoering van het project worden de veiligheidsopgave en de renovatieopgave gecombineerd, samen met een koppelkans om de vispasseerbaarheid te verbeteren.

Er is gekozen voor een zogenaamde fast lane-aanpak waarbij één keer subsidie voor het hele project is aangevraagd en verleend in 2021. De planuitwerkingsfase is in mei 2021 afgerond en vervolgens is het werk aanbesteed. In augustus 2021 is de aannemer gestart met de realisatiefase, afronding van de werkzaamheden wordt in het eerste kwartaal van 2022 voorzien.

  • werk aan de dijk