Dijkversterkingsproject Salmsteke (Sterke Lekdijk) SLA

De Lekdijk bij Salmsteke is afgekeurd op piping, macrostabiliteit en bekleding buitentalud en wordt daarom over 2 kilometer versterkt.

Projecteigenaar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Lengte dijktraject en/of aantal kunstwerken 2 kilometer
Projectfase Planuitwerkingsfase
Verwachte afronding ntb
Faalmechanisme(n) Piping, macrostabiliteit en bekleding buitentalud
Bijzonderheden
Link website project https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/salmsteke/
Laatste update pagina 25-11-2021

Het dijktraject ligt nabij het dorp Jaarsveld en is met zijn 2 kilometer lengte naar voren getrokken om aan te sluiten bij een bredere gebiedsontwikkeling: Salmsteke Ontkiemt!

Langs de dijk bij Salmsteke ligt het gelijknamige recreatieterrein en natuurgebied in de uiterwaard van de rivier de Lek. Door dijkversterking en herinrichting van de uiterwaard wordt de komende jaren gewerkt aan de opgaven waterveiligheid, verbeteren waterkwaliteit, veilig zwemwater, uitbreiding recreatieve voorzieningen en natuurontwikkeling. Onder de naam Salmsteke Ontkiemt! werken verschillende partijen met elkaar samen om deze opgaven te realiseren: Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Recreatieschap Stichtse Groenlanden, provincie Utrecht, gemeente Lopik, Staatsbosbeheer en het waterschap.

Het project bevindt zich in de planuitwerkingsfase. Samen met de omgeving werkt het waterschap toe naar een ontwerp voor de planprocedures. Zo zijn er werkgroepen georganiseerd voor hondenuitlaters en het inrichten van het terrein als pleisterplaats. Met de opgehaalde informatie is een ontwerp opgesteld dat goed aansluit op de verschillende belangen en wensen. Naar verwachting wordt in 2022 gestart met de werkzaamheden aan de uiterwaard, gevolgd door de werkzaamheden aan de dijk in 2023.

  • werk aan de dijk