Dijkversterkingsproject Salmsteke - Schoonhoven (Sterke Lekdijk) SLD

De Lekdijk tussen Salmsteke en Schoonhoven is afgekeurd op piping, macrostabiliteit en hoogte en wordt daarom over 8,3 kilometer versterkt.

Projecteigenaar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Lengte dijktraject en/of aantal kunstwerken 8,3 kilometer
Projectfase Planuitwerkingsfase
Verwachte afronding ntb
Faalmechanisme(n) Piping, macrostabiliteit en hoogte
Bijzonderheden Getijdewerking en slappere bodemgesteldheid; zettingsgevoelig gebied
Link website project https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/salmsteke-schoonhove/
Laatste update pagina 25-11-2021

Het dijktraject loopt vanaf het aanliggende dijkversterkingsproject Salmsteke tot aan de grens van het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in Schoonhoven en heeft een lengte van ruim 8,3 kilometer.

De veiligheidsopgave voor dit project spitst zich met name toe op de faalmechanismen piping, macrostabiliteit en hoogte. Kenmerkend voor dit gebied zijn de getijdewerking en de slappere bodemgesteldheid; het is een zettingsgevoelig gebied.

In het landelijke gebied aan de dijk ligt buurtschap Willige Langerak. Verder is langs de hele lengte van de dijk sprake van relatief veel bebouwing (boerenlint) met hier en daar monumentale gebouwen. De aangrenzende uiterwaarden maken deel uit van een Natura 2000-gebied. Het traject is in de vorige ronde van dijkversterking, circa 20 jaar geleden, voor het laatst versterkt.

Van 2019 tot medio 2021 is er gewerkt aan het voorkeursalternatief, dat inmiddels is vastgesteld. Het project bevindt zich nu in de planuitwerkingsfase, waarin de plannen in meer detail worden uitgewerkt.