Dijkversterkingsproject Irenesluis - Culemborgse Veer (Sterke Lekdijk) SLF

De Lekdijk tussen de Irenesluis en het Culemborgse Veer is over 10 kilometer afgekeurd en moet versterkt worden.

Projecteigenaar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Lengte dijktraject en/of aantal kunstwerken 10 kilometer
Projectfase Verkenningsfase
Verwachte afronding ntb
Faalmechanisme(n)
Bijzonderheden
Link website project https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/irenesluis/
Laatste update pagina 25-11-2021

De dijkversterking is het zesde en laatste traject in de programmering Sterke Lekdijk. Traditioneel versterken is mogelijk en er is aardig wat ruimte om de scope in te perken.

Het gebied tussen de Irenesluis en het Culemborgse Veer is landelijk. Hier staat weinig bebouwing en er zijn geen grootschalige gebiedsontwikkelingen. Natuurbeperkingen spelen ook geen rol. Wel bevinden zich enkele dijkhuisjes in het gebied, die het waterschap graag onaangetast laat.

De voorbereidingen voor de verkenningsfase voor dit deeltraject zijn in februari 2021 opgestart. Vanaf de zomer 2021 is de verkenningsfase echt van start gegaan, beginnend met het opstellen van de Nota van Uitgangspunten. Het doel is om een integraal ontwerp te maken, met oog voor de veiligheid en techniek, maar ook voor de beleving, landschap en historie. Daarbij wordt de omgeving (bewoners, bedrijven, (milieu)organisaties, bestuurlijke partners) nauw betrokken.

  • werk aan de dijk