Dijkversterkingsproject gekanaliseerde Hollandsche IJssel GHIJ

De dijk aan de noordkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel tussen Achthoven-Oost en Hekendorp is afgekeurd, voornamelijk op stabiliteit en hoogte. Daarnaast voldoen 47  waterkerende kunstwerken niet aan de eisen. De dijk en kunstwerken worden daarom verbeterd.

Projecteigenaar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Lengte dijktraject en/of aantal kunstwerken 10,8 kilometer en 47 kunstwerken
Projectfase Verkenningsfase
Verwachte afronding 2027
Faalmechanisme(n)

Dijkverbetering: macrostabiliteit binnen- en buitenwaarts, piping, hoogte

Kunstwerken: hoogte, betrouwbaarheid sluiting kunstwerk, sterke en stabiliteit van punt- en langsconstructies
Bijzonderheden Voormalige primaire C-kering met nu een regionale waterkeringstatus
Link website project Dijkverbetering GHIJ-Noord - HDSR
Laatste update pagina 25-11-2021

De keringen aan de noordzijde van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ), die langs het Amsterdam-Rijnkanaal en het Noordzeekanaal maakten eerder als C-kering deel uit van het systeem van waterkeringen rondom Centraal Holland.

Per 15 december 2018 is de 18,3 kilometer lange waterkering als regionale waterkering opgenomen in de Omgevingsverordening van de provincie Utrecht en is daarop getoetst.

Op sommige plaatsen loopt de dijk vlak langs de GHIJ, bijvoorbeeld in de historische stadskernen van Montfoort en Oudewater. Op andere plaatsen liggen er twee dijken parallel naast elkaar. Daar waar de regionale waterkering iets van het water afligt, ligt langs de GHIJ een ‘overige waterkering’ of voorlandkering. In de dijk bevinden zich meerdere inlaten en andere waterkerende kunstwerken.

De nadere veiligheidsanalyse is begin 2021 afgerond en heeft een nauwkeuriger beeld opgeleverd van de mogelijke veiligheidsopgave van beide waterkeringen. In juni 2021 heeft een aanbesteding plaatsgevonden om de vervolgwerkzaamheden in de verkenningsfase met een ingenieursbureau uit te werken. In 2022 worden het voorkeursalternatief en afronding van het verkenningsfase voorzien.