HWBP-projecten van Hoogheemraadschap van Rijnland

Aantal projecten Aantal kilometer Aantal kunstwerken
Lopende projecten 2 0,9 9
Afgeronde projecten 2 1,5 0
Totaal 4 2,4 9