HWBP-projecten van Waterschap Rijn en IJssel

Aantal projecten Aantal kilometer Aantal kunstwerken
Lopende projecten 4 28,9 NNB
Afgeronde projecten 5 3,3 NNB
Totaal 9 32,2 NNB