Versterkingsproject Kunstwerken KUW

Voor 7 kunstwerken van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is versterking nodig vanwege het faalmechanisme betrouwbaarheid van de sluiting.

Projecteigenaar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Lengte dijktraject en/of aantal kunstwerken 7 kunstwerken
Projectfase Realisatiefase
Verwachte afronding ntb
Faalmechanisme(n) Betrouwbaarheid sluiting
Bijzonderheden Geen 
Link website project https://www.hhnk.nl/kunstwerken/
Laatste update pagina 25-11-2021

Het gaat om de Noorder-, Zuider- en Hornsluis bij Schardam, de Grote Sluis Hoorn, de Keersluis Broekerhaven, de Sassluis Enkhuizen en de Spuisluis Oostoever bij Den Helder.

Dit project is uniek omdat het alleen focust op de versterking van kunstwerken, waarbij specifieke kennis en ervaringen worden opgedaan die kunnen helpen bij de nationale versterkingsopgave.

Hierbij bestaat de behoefte om uitvoeringskennis al in de zoektocht naar oplossingen te betrekken. Daarom zijn de verkenning, de planuitwerking en de realisatie van de kunstwerken als één geïntegreerd contract aanbesteed.

HHNK deelt de opgedane kennis met de alliantie in meerdere symposia. Ook wordt de koppeling met SK (Samenwerken aan Kunstwerken) gemaakt.

In juli 2019 is het voorkeursalternatief per kunstwerk vastgesteld. Voor 5 kunstwerken is een fysieke ingreep nodig om de waterveiligheid te borgen, voor 2 kunstwerken is waterveiligheid te bereiken met een wezenlijk ander sluitingsregime.

In juli 2021 is gestart met de realisatiefase. Het doel daarvan is het engineren en uitvoeren van de versterkingsmaatregelen voor de vijf kunstwerken, zodat in juni 2022 de kunstwerken voor de ontwerplevensduur veilig en betrouwbaar zijn. Ook in deze fase wordt gefocust op het delen van kennis met de vakwereld en de omgeving.

  • werk aan de dijk