Dijkversterkingsproject Gouwzee & Buiten IJ GBIJ

De dijken bij Volendam (Zuideinde), Monnickendam Stedelijk en Schellingwoude zijn afgekeurd op binnenwaartse en buitenwaartse stabiliteit en moeten worden versterkt.

Projecteigenaar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Lengte dijktraject en/of aantal kunstwerken 12,5 kilometer
Projectfase Verkenningsfase
Verwachte afronding
Faalmechanisme(n) Binnenwaartse en buitenwaartse stabiliteit
Bijzonderheden
Link website project
Laatste update pagina 25-11-2021

Deze 3 deelgebieden maken samen met de 2 deelgebieden Polder Katwoude en Monnickendam Zeedijk onderdeel uit van de versterking van circa 12,5 kilometer Markermeerdijken. Opdelen in deelgebieden bleek in 2020 tijdens de voorverkenning wenselijk vanwege aanpassing en verschillen in de veiligheidsurgentie tussen de dijkvakken.

Voor Volendam en Monnickendam Stedelijk wordt in de verkenningsfase een toets op maat uitgevoerd voor het bebouwde deel van de dijk.

Op basis van de kwalitatieve beschouwing is de verwachting dat de lintbebouwing in Monnickendam een lagere veiligheidsurgentie heeft dan Volendam. Het ligt dan ook voor de hand om Volendam voorafgaand aan Monnickendam Stedelijk op te pakken.

De verkenning voor Volendam is in het HWBP opgenomen voor 2021-2022, voor Monnickendam stedelijk is dat 2023-2025.

Op de meeste delen van het traject Schellingwoude is er een opgave voor buitenwaartse stabiliteit. De verwachting is dat het starten van de verkenning leidt tot een gebiedsontwikkelingsproces. De komende periode haakt HHNK aan bij het proces van gemeente Amsterdam om voor dit gebied een visie op te stellen. De verkenningsfase van Schellingwoude is in het HWBP opgenomen in 2023-2025.

  • werk aan de dijk