Adviseur duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit

Wil jij bijdragen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken? Wil je je inzetten voor een waterveilig Nederland, nu en in de toekomst? Heb je concrete ideeën hoe de dijkversterkingen binnen het HWBP op een duurzame manier uitgevoerd kunnen worden? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat doe je als adviseur duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma?

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol binnen het HWBP. Landelijk en internationaal loopt het programma voorop in bijvoorbeeld het terugdringen van emissies in de uitvoering. We werken toe naar klimaatneutrale en circulaire projecten in 2030 met ruimtelijke kwaliteit. Je komt binnen een organisatie te werken waar je het verschil kunt maken in de transitie naar duurzame uitvoeringsprojecten. In veel dijkversterkingsprojecten wordt hier met ambitie aan vormgegeven. De komende jaren zal uitvoering gegeven worden aan een verdere doorontwikkeling van duurzaamheid. Je zult hier samen met twee directe collega’s het voortouw in nemen voor de alliantie HWBP. 

Daarnaast werk je nauw samen met de begeleidingsteams van het HWBP en ga je de projecten helpen om de bestaande kennis en tools toe te passen en waar nodig te actualiseren.  Je bezoekt projectteams om ze hands-on te helpen om duurzaamheid verder te brengen en kunt ze uitleggen wat ervoor nodig is om bijvoorbeeld te werken conform de Aanpak Duurzaam GWW of het toepassen van DuboCalc berekeningen. 

Daarnaast verzorg je de monitoring en organiseer je samen met de andere duurzaamheids-experts landelijke duurzaamheidsdagen voor de dijkwerkers, waarin kennisdeling centraal staat.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma: samen voor sterke dijken

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan veilige en sterke dijken in heel Nederland. Samen staan we voor een enorme opgave: de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Om overstromingen in Nederland in de toekomst te voorkomen, versterken wij de komende dertig jaar in heel Nederland 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen. Stap voor stap. Kilometer voor kilometer. We versterken niet alleen de dijken, maar óók elkaar. Want dit is een belangrijke en verantwoordelijke taak. Werken bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma is dan ook vol trots werken aan een waterveilig Nederland. 

De programmadirectie HWBP heeft een regisserende, faciliterende en toetsende rol in de uitvoering van het HWBP. Namens de alliantie van het HWBP ziet de directie toe op een slimme, doelmatige en beheerste inzet van de beschikbare middelen om samen de programmadoelstellingen te laten slagen.

Hier herken jij jezelf in:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Je werkt bij een waterschap, Rijkswaterstaat, adviesbureau of een aannemer of hebt daar een langere periode voor gewerkt, bij voorkeur als duurzaamheidsadviseur binnen projecten;
 • Je hebt gevoel bij de praktijk van dijkversterkingen en ruime ervaring met de duurzaamheidsdoelen van de waterschappen en/of het Rijk en je kan deze kennis en ervaring snel vertalen in noodzakelijke acties binnen de HWBP-projecten;
 • Je hebt ervaring met de Aanpak Duurzaam GWW en je hebt deze zelf actief toegepast in projecten en hebt kennis van DuboCalc en/of bent in staat je deze snel eigen te maken;
 • Je bent in staat om een praktische vertaling te maken van de landelijke duurzaamheids- en circulariteitsdoelen naar toepassing in de projecten; 
 • Je bent in staat om kennis en ervaringen op toegankelijke wijze te ontsluiten voor de projectteams van het HWBP;
 • Je bent samenwerkingsgericht, je benut de gedrevenheid van dijkwerkers en bundelt krachten;
 • Je bent in staat om op een pragmatische manier de projecten te adviseren om tot doelmatige en uitvoerbare oplossingen te komen. 
 • Je bent verbindend naar de waterschappen, Rijkswaterstaat, de programmadirectie en de Unie van Waterschappen;
 • Je bezit beheersmatige skills;
 • Je werkt zelfstandig en gestructureerd.

Herken je jezelf hierin én in onze kerncompetenties Samenwerkingsgericht, Reflectie, Durf en Alliantiesensitief? Dan zoeken wij JOU!

Dit zoek jij in een baan:

 • Je komt te werken in het team Techniek, Kennis en Innovatie (TK&I) van ongeveer twintig mensen. Team TK&I is een team van gedreven professionals met verschillende expertises. Het team is verantwoordelijk voor:
  • alle technische en inhoudelijke vraagstukken op het gebied van waterveiligheid (dijkontwerpen), duurzaamheid, marktbenadering en het opleidingsprogramma.
  • een inspirerend Kennis en Innovatieprogramma.
  • het opstellen van een jaarlijks voortrollende programmering, als onderdeel van het Deltaprogramma. 
  • Binnen het team TK&I kom je terecht in team Duurzaamheid en Ruimtelijke Kwaliteit.
  • Daarnaast werk je in een dynamische omgeving die continu in beweging is. Het team levert vanuit de verantwoordelijkheden een belangrijke bijdrage aan het continue verbeteren, de transparantie en de voorspelbaarheid van de werkwijze van het HWBP.
 • Een goed salaris in schaal 11 of 12, minimaal € 4.149,- tot € 6.478,- (CAO UvW) of € 3.896,- tot € 6.227,02 (CAO Rijk). Zowel de cao Rijk als de cao voor Unie van Waterschappen kent uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een IKB budget en opleiding/ontwikkel mogelijkheden. 
 • Een jaarcontract bij de Unie van Waterschappen of RWS met uitzicht en intentie op een vast dienstverband. Ben je reeds in dienst bij de Unie van Waterschappen of Waterschap dan behoud je je dienstverband/voorwaarden. Ben je reeds in dienst bij RWS dan behoud je je dienstverband/voorwaarden en word je overgeplaatst naar PPO/HWBP.

Enthousiast?

Solliciteer direct door je cv en motivatie te sturen naar wervingselectie@hoogwaterbescherming.nl t.a.v. Geert Mink. De deadline voor de sollicitaties is 6 oktober 2023.

Vragen?

Neem contact op met Deon Slagter, manager team Techniek, Kennis & Innovatie (deon.slagter@rws.nl, 06-46107921).

De vacature wordt tegelijk intern en extern gepubliceerd. Interne en externe sollicitaties zullen tegelijkertijd in behandeling worden genomen, waarbij interne kandidaten voorrang hebben boven externe kandidaten.

Wij stellen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie niet op prijs.