Factsheet voorfinanciering

Het kan voor de beheerder doelmatig zijn om maatregelen eerder uit te voeren dan de programmering
van het Hoogwaterbeschermingsprogramma voorziet. De financieringsregeling biedt de beheerder in dergelijke gevallen de mogelijkheid om een maatregel voor te financieren. Deze factsheet licht deze procedure toe.